Centered Riding©, Inc.

“The ultimate goal of Centered Riding is not to be a discipline unto itself.
It must go forward in its purest and least complicated form so it may be integrated into all disciplines of riding.”  Sally Swift

Centered Riding is ontwikkeld door Sally Swift en is een innovatieve en creatieve manier om ruiters te leren rijden. Centered Riding gaat daarbij uit van lichaamsbewustzijn, centreren en visualiseren. Het doel van Centered Riding is ruiters op te leiden die hun lichaam optimaal gebruiken en daarmee met minimale inspanning (gebruik van skelet in plaats van spieren) maximaal resulaat behalen en daarbij hun paard niet hinderen. Centered Riding maakt daarbij gebruik van technieken van bijvoorbeeld Feldenkrais en Alexander techniek, en van de oosterse gevechtssporten. 

Centered Riding werkt met een aantal basisprincipes:

  • Zachte ogen – Bewustwording van de omgeving, een perifeer blikveld en verhoogd gevoel.
  • Ademhaling – Correcte ademhaling leidt tot zachtheid en stabiliteit.
  • Balans of bouwstenen – Het ‘uitlijnen’ van de ruiter verhoogt balans, stabiliteit en vergroot het gebruik van botten i.p.v. spieren.
  • Centreren – Bewust gebruik maken van je balanspunt en je psoas spieren voor zachtheid, rust, kracht en harmonie, zoals in ooserse gevechtssporten. 

Deze basisaspecten, tezamen met het rijden met een plan voor beheersing en duidelijkheid, en aarden voor stabiliteit, en balans, vergroten de beweeglijkheid en harmonie van ruiter en paard. Ik gebruik Centered Riding technieken in het lesgeven voor een beter en bewuster gebruik van de zit, hulpen en intentie van de ruiter. Hierdoor wordt paardrijden niet alleen technisch, maar kan ook het ruitergevoel ontwikkelen.

Terug